O projekcie

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 
Projekt Opolskie dla rodziców i dzieci III realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu wynosi 2 059 200,00 złotych, w tym 1 750 320,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie dla 130 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu sfinansuje bieżące koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne) leżące po stronie rodzica.  Okres udzielania pomocy wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.

Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają  na  urlopie  macierzyńskim  lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie  dochody (tzw. ubodzy pracujący).

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie miesięcznych naborów, w terminach każdorazowo podanych w ogłoszeniu o prowadzonym naborze, publikowanym na stronie internetowej projektu i będzie trwać aż do przyjęcia wymaganej liczby uczestników. W przypadku braku wolnych miejsc rodzice zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

{Play}
 
 
PlakakatKD