Aktualności

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że w dniach 01-07 czerwca br. prowadzony będzie nabór do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III".
Posiadane środki pozwalają na przyjęcie 47 osób spełniających kryteria formalne.
 
Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie do Biura projektu.
 
 
Przewiduje się następujące sposoby składania dokumentów rekrutacyjnych:
  •           włożone do koperty i oznaczone „Opolskie dla rodziców i dzieci III” należy wrzucić do oznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się
  • w budynku, w którym mieści się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i biuro projektu przy ul. Oleskiej 127 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30, lub
  •           włożone do koperty i oznaczone „Opolskie dla rodziców i dzieci III” należy przesłać pocztą na adres: Biuro projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III” ul. Oleska 127, 45-231 Opole, lub
  •           użytkowników profilu zaufanego prosimy o przesyłanie dokumentow zapośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP /wup_opole/SkrytkaESP, lub
  •       dokumenty można złożyć osobiście w okienku na ul. Oleskiej 127 (I piętro) poprzez wywołanie dzwonkiem pracownika biura projektu.
Ważna informacja:
Dokumenty, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w innym terminie niż podany w ogłoszeniu tj. 01-07.06.2022 r. nie będą podlegały ocenie.
 
Jednocześnie zapraszam do zapoznania sie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie "Opolskie dla rodziców i dzieci III"