Aktualności

Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy wyniki IV naboru do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci II".
 
W wyniku wygenerowania oszczędności do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 45 osób(lista poniżej)
 
 
Dodatkowo utworzono listę rezerwową (lista poniżej)
 
Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku wystąpienia dodatkowych oszczędności, a także pozostawania w zadeklarownym w formularzu rekrutacyjnym statusie.

 
Osoby z listy podstawowej prosimy o telefoniczne zgłaszanie sie do biura projektu w celu umówienia się na podpisanie Deklaracji uczestnictwa.

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z dniem 6 maja 2019r. otwiera IV rundę rekrutacji do projektu "Opolskie dla rodzicow i dzieci II".
Nabór prowadzony będzie do 20 maja 2019r.
Zapraszamy do składania formularzy osobiście w biurze projektu, listownie lub za pośrednictwem e-PUAP.
Zachęcamy również do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie

Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy wyniki III naboru do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci II".
Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa do projektu zakwalifikowanych zostanie 200 osób, które spełniają kryteria formalne. Mając na uwadze,
iż w poprzednich dwóch naborach kryteria formalne spełniło 185 osób, pozostalo 15 miejsc.
W związku z faktem zgłoszenia sie do udziału większej liczby osób powstała lista rezerwowa.
Osoby z listy rezerwowej również otrzymują wsparcie w ramach projektu z uwagi na wygenerowane dotychczas oszczędności.

 
 
Osoby z listy podstawowej oraz rezerwowej prosimy o telefoniczne zgłaszanie sie do biura projektu w celu umówienia się na podpisanie Deklaracji uczestnictwa.

Z DNIEM 1 KWIETNIA 2019R.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU ROZPOCZYNA III RUNDĘ REKRUTACJI DO PROJEKTU OPOLSKIE DLA RODZICÓW I DZIECI II
 

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął drugą rundę rekrutacji do projektu Opolskie dla rodziców i dzieci II w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór będzie prowadzony do 23.04.2019.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i jego załączników.
 
Wypełnione dokumenty proszę przesłać pocztą na adres biura projektu:
Wojewódzki Urząd Pracyw Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój 6 lub złożyć osobiście w biurze projektu.
Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  e-PUAP